Dajimdream's Blog

Just another WordPress.com weblog

หลุดชื้นส่วน iPod Generation 5 (อีกครั้ง) สิงหาคม 29, 2011

Filed under: IT News — dajimdream @ 9:34 am
Tags: , , , , ,

เวบไซท์ดัง 9To5Mac กล่าวว่า เค้าได้รับไฟล์รูปภาพซึ่งอ้างว่าเป็นภาพชิ้นส่วน แต่ทาง 9To5Mac ก็ไม่ได้มีการยึนยันความถูกต้องของภาพเหล่านี้ แต่คาดว่าภาพดังที่เป็นชิ้นส่วนของ iPod5 ซึ่งน่าจะเป็นสีขาว

ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่า iPod5 จะมีลักษณะภายนอกคล้ายๆกับ iPod4 แต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Ship A5 และพัฒนาคุณภาพของกล้องในตัว iPod ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย

Advertisements